โครงสร้างหัวข้อ

 • ยินดีต้อนรับ... | หน้าแรก


 • การชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมวันที่ 29-30 เมษายน 2566

 • การเข้าส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

  เงื่อนไขการดาว์นโหลดเกียรติบัตรออนไลน์

  1. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 29-30 เม.ย.66
  2. ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. เมื่อทำกิจกรรมครบถ้วนแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้หลังจากตรวจงานตามวันเวลาที่กำหนด

  • Opened: วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2023, 6:00PM
   Due: วันเสาร์, 13 พฤษภาคม 2023, 11:59PM

   ให้จัดทำบันทึกสะท้อนการเรียนรู้จากเข้าร่วมสัมมนาโครงการครูคืนถิ่น ประเด็นต่อไปนี้

   1. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
   2. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นการร่วมกันระหว่างสาขาตนเองและระหว่างกลุ่มครูคืนถิ่นสุรินทร์
   3. การนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ หมู่บ้านช้าง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
   4. แนบภาพประกอบการเข้าอบรมสัมมนา อย่างน้อย 2 ภาพ
   หมายเหตุ: นักศึกษา ต้องเข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะส่งงานได้