โครงสร้างหัวข้อ

 • ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

  ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกียรติบัตร

  1. นักศึกษาต้อง Login >> เข้าสู่ระบบ 
  2. คลิก ดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมที่ 4 "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
  3. คลิก View certificate
  4. คลิก ด้านล่าง กด บันทึก หรือดาวน์โหลด 


  • การเข้ากิจกรรม

   การเช็คชื่อของวันที่ 28 - 29 ส.ค.64  นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะเช็คชื่อได้

  • คำชี้แจงกิจกรรม

   ขอให้ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมออนไลน์  ตามลิงก์ที่กำหนด 
   - เวลา 09.00 น.  เข้าร่วมประชุมรวมตามลิงก์ที่กำหนด
   - เวลา 10.00 น. นักศึกษาเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (จำนวน 5 ห้อง)
   *** สำหรับคณาจารย์ สามารถเลือกเข้าห้องย่อยด้วยตนเอง
   • เข้าร่วมการประชุมรวม


    Join Zoom Meeting

    คลิกเข้าอบรม >>> https://bit.ly/summercampsrru4

    Meeting ID: 842 480 3891
    Passcode: 044514611


    • เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย วันที่ 28 ส.ค.64

    • เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย วันที่ 29 ส.ค.64