ส่งงานการตัดต่อวีดีโอ

Opened: Sunday, 25 July 2021, 8:00AM
Due: Monday, 26 July 2021, 8:00AM

มอบหมายให้นักศึกษาถ่ายทำวีดีโอและตัดต่อในห้วข้อ "ครูที่ดี" ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ความยาวไม่เกิน  2 นาที 

การส่งงาน
- ให้ Upload วีดีโอขึ้น Youtube และ Copy Link วีดีโอส่งด้านล่างนี้
- กำหนดส่งภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 ก่อนเวลา 08.00 น.


หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถส่งงานได้