ตัวแทนส่งวีดิโอคลิป-การนำเสนอการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการจัดการ

ให้ตัวแทนทำวีดิโอคลิป การนำเสนอการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการจัดการ
ระหว่าง TPAC,CLIL / กระบวนการคิดขั้นสูง /  โครงงานเป็นฐาน(PBL), การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CBL)  กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, การศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษา

การส่งงาน

1. ให้คลิก ตั้งกระทู้ 
2. ระบุหัวข้อ (โดยใส่ชื่อคลิปวีดีโอ)
3. ข้อความ (ระบุลิงก์วีดีโอที่ได้จัดทำ)
4. คลิก โพสต์ลงกระดานเสวนา

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถส่งงานได้

List of discussions. Showing 2 of 2 discussions
สถานะ กระทู้ ถาม ตอบครั้งสุดท้าย ตอบ การกระทำ
รูปภาพของว่าที่ร้อยตรี รัชภูมิ  ไชยรงศรี
ว่าที่ร้อยตรี รัชภูมิ ไชยรงศรี
รูปภาพของว่าที่ร้อยตรี รัชภูมิ  ไชยรงศรี
ว่าที่ร้อยตรี รัชภูมิ ไชยรงศรี
0
รูปภาพของนางสาว ณัฏฐณิชา  เครื่องวิชา
นางสาว ณัฏฐณิชา เครื่องวิชา
รูปภาพของนางสาว ณัฏฐณิชา  เครื่องวิชา
นางสาว ณัฏฐณิชา เครื่องวิชา
0