เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน
คลิปวีดีโอการสอน มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดที่ใช้ในการนำเสนอมีความคิดสร้างสรรค์ 
การผลิต เทคนิค คุณภาพของภาพ เสียง และการตัดต่อ 


แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันเสาร์, 27 พฤษภาคม 2023, 6:42AM