การประกวดวิดีโอคลิปเพื่อเชิดชูบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมด้านการศึกษา

Click edu-24-7-64.pdf link to view the file.