1.การเข้าเช็คชื่อออนไลน์

1.การเข้าเช็คชื่อออนไลน์

โดย สมเกียรติ เพ็ชรมาก -
Number of replies: 0

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบด้วย User Name/Password ตามที่กำหนดให้
  ชื่อผู้ใช้ คือ  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 2. คลิก Log in เพื่อเข้าระบบ
 3. คลิก กิจกรรมช่วงที่ 3 (23-24 เมษายน 2565)
 4. เลือก เช็คชื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ 
 5. คลิกที่ ------>  Submit attendance เพื่อเช็คชื่ออนไลน์
 6. คลิกที่ [ / ] มาเข้าร่วมประชุมฯ
 7. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม