โครงสร้างหัวข้อ

 • งานมอบหมาย 1 แผนการจัดการเรียนรู้  • Opened: Saturday, 24 July 2021, 7:00AM
   Due: Thursday, 5 August 2021, 11:59PM
 • งานมอบหมาย 2 วีดีโอการสอน

  • Opened: Saturday, 24 July 2021, 8:00AM
   Due: Friday, 20 August 2021, 11:59PM
 • งานมอบหมาย 3 (งานกลุ่ม) การประกวดวีดิโอคลิปเพื่อเชิดชูบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมด้านการศึกษา

 • This topic